top of page

Amerikaans Patent (USPP)

Net als het kwekersrecht is een Amerikaans patent een intellectueel eigendomsrecht. Het is echter niet specifiek voor plantmateriaal, maar een algemeen patent. Zo vallen bijvoorbeeld ook shampoos, machine-onderdelen of drinkbekers onder dezelfde patentwet.

Deze afwijking ten opzichte van het kwekersrecht heeft gevolgen voor de regelgeving en de procedures bij voor- en tijdens de aanvraagprocedure. Een belangrijk verschil met kwekersrecht is dat de aanvrager zelf een plantbeschrijving moet aanleveren. Deze wordt beoordeeld door een examiner, waarna het patent (in de meeste gevallen) zal worden toegewezen.

Ruwweg bestaat de aanvraag uit twee delen: het Plant Information Form (PIF) en de Technische beschrijving (USTECH), waarbij een fotoset moet worden meegestuurd. Voordat deze documenten door één van onze Amerikaanse agenten bij het patentbureau wordt ingediend, moeten er nog diverse documenten worden ondertekend om de aanvraag compleet te maken.    

                                                                             Als het patent wordt toegewezen hoeft dit niet steeds te worden verlengd.                                                                                   Het is automatisch voor 20 jaar geldig. Het kan niet worden verlengd.  

                                                                             Wij zijn gespecialiseerd in het voorbereiden, aanvragen en begeleiden van                                                                                     uw patentaanvragen.

                                                                             Omdat een Amerikaans patent alleen kan worden aangevraagd vanuit de                                                                                     Verenigde Staten, werken wij samen met Amerikaanse agenten. Wij hebben                                                                                 geen commercieel belang bij uw aanvraag. We werken niet op                                                                                                         commissiebasis of tegen een percentage van de verkoop van uw planten.  

                                                                             Stuur het ingevulde formulier (download via het icoon rechts) naar Ronald                                                                                     Houtman Sortimentsadvies en wij nemen contact met u op om de                                                                                                   mogelijkheden verder door te nemen.

USA.jpg
USPP grant.jpg
bottom of page