top of page

Japans kwekersrecht (JPN PBR)

De Japanse markt voor (sierteelt)gewassen kan voor in Europa veredelde gewassen commercieel interessant zijn. Japanners zijn gek op nieuwe en afwijkende planten, waarbij extremen niet worden geschuwd.   

Het uitvoerend orgaan is het Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, kortweg MAFF, gevestigd in Tokyo.

Een aanvraag in Japan bestaat uit een aantal korte in te vullen en te ondertekenen documenten en een plantbeschrijving. Nadat de aanvraag is ingediend volgt de DUS test.

DUS staat voor: Distinctness, Uniformity en Stability. Tijdens deze test wordt uw plant beoordeeld op onderscheidbaarheid (in hoeverre verschilt de plant van alle andere cultivars), uniformiteit (ontwikkelen alle planten van het ingestuurde materiaal zich gelijk of zijn er grote onderlinge verschillen) en stabiliteit (in hoeverre zijn de eigenschappen stabiel en verlopen deze niet, bijvoorbeeld groenbladige twijgen in bontbladige planten). In tegenstelling tot het EU kwekersrecht worden DUS tests in Japan uitgevoerd op kwekerijen waar de desbettreffende planten worden gekweekt. 

Als de DUS test positief is, wordt het kwekersrecht op uw plant toegewezen. Dit moet ieder jaar worden verlengd door het betalen van een jaarcijns. Na maximaal 25 jaar vervalt het kwekersrecht. Het kan niet worden verlengd.  

Wij zijn gespecialiseerd in het voorbereiden, aanvragen en begeleiden van uw kwekersrechtaanvragen in Japan.

Omdat een kwekersrecht altijd alleen kan worden aangevraagd vanuit het gebied waarvoor het geldt, werken wij samen met Japanse agenten. Hierbij hebben wij geen commercieel belang. We werken niet op commissiebasis of tegen een percentage van de verkoop van uw planten.  

Stuur het ingevulde formulier (download via het icoon rechts) naar Ronald Houtman Sortimentsadvies en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden verder door te nemen.

Japan PVR MAFF.jpg
Japan.png
bottom of page