top of page

Europees kwekersrecht (EU PBR)

Een plant die beschermd wordt door EU kwekersrecht geniet bescherming in alle bij de EU aangesloten landen. Dit is verankerd in de Europese wetgeving. Het uitvoerend orgaan is het Communautair Bureau voor Plantenrassen, kortweg CPVO, gevestigd in Angers, Frankrijk.

Een aanvraag bestaat uit twee delen: het indienen van de aanvraag bij het CPVO en het insturen van planten voor de DUS test. Tijdens deze test wordt uw plant beoordeeld op onderscheidbaarheid (distinctness; in hoeverre verschilt de plant van alle andere cultivars), uniformiteit (ontwikkelen alle planten van het ingestuurde materiaal zich gelijk of zijn er grote onderlinge verschillen) en stabiliteit (in hoeverre zijn de eigenschappen stabiel en verlopen deze niet, bijvoorbeeld groenbladige twijgen in bontbladige planten).

De DUS tests worden uitgevoerd door aan het CPVO gelieerde teststations. 

Als de DUS test positief is, wordt het kwekersrecht op uw plant toegewezen. Dit moet ieder jaar worden verlengd door het betalen van een jaarcijns. Na maximaal 25 jaar vervalt het kwekersrecht. Het kan niet worden verlengd.  

Wij zijn gespecialiseerd in het voorbereiden, aanvragen en begeleiden van uw kwekersrechtaanvragen. Wij hebben geen commercieel belang bij uw aanvraag. We werken niet op commissiebasis of tegen een percentage van de verkoop van uw planten.  

Stuur het ingevulde formulier (download via het icoon rechts) naar Ronald Houtman Sortimentsadvies en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden verder door te nemen.

EU.jpg
cpvo.png
bottom of page