top of page

Canadees kwekersrecht (CAN PBR)

De Canadese markt voor (sierteelt)gewassen is relatief klein en wellicht commercieel minder interessant. Maar omdat het land grenst aan de Verenigde Staten van Amerika (USA) is er veel handel tussen beide landen. Een Canadees kwekersrecht wordt daarom in veel gevallen aanvullend op een Amerikaans patent aangevraagd.

Naast bescherming in Canada zelf, is het voorkomen dat planten "vrij" in Canada gekweekt worden om vervolgens in Amerika te worden verkocht, de belangrijkste reden voor een Canadees kwekersrecht.

Het uitvoerend orgaan is het Plants Breeders' Rights Office, kortweg PBRO, gevestigd in Ottawa.

Een aanvraag in Canada bestaat uit twee delen: het indienen van de aanvraag bij het PBRO en de DUS test.

DUS staat voor: Distinctness, Uniformity en Stability. Tijdens deze test wordt uw plant beoordeeld op onderscheidbaarheid (in hoeverre verschilt de plant van alle andere cultivars), uniformiteit (ontwikkelen alle planten van het ingestuurde materiaal zich gelijk of zijn er grote onderlinge verschillen) en stabiliteit (in hoeverre zijn de eigenschappen stabiel en verlopen deze niet, bijvoorbeeld groenbladige twijgen in bontbladige planten). In tegenstelling tot het EU kwekersrecht worden DUS tests in Canada uitgevoerd op kwekerijen waar de desbetreffende planten worden gekweekt. 

Als de DUS test positief is, wordt het kwekersrecht op uw plant toegewezen. Dit moet ieder jaar worden verlengd door het betalen van een jaarcijns. Na maximaal 25 jaar vervalt het kwekersrecht. Het kan niet worden verlengd.  

Wij zijn gespecialiseerd in het voorbereiden, aanvragen en begeleiden van uw kwekersrechtaanvragen in Canada.

Omdat een kwekersrecht altijd alleen kan worden aangevraagd vanuit het gebied waarvoor het geldt, werken wij samen met Canadese agenten. Wij hebben geen commercieel belang bij uw aanvraag. We werken niet op commissiebasis of tegen een percentage van de verkoop van uw planten.  

Stuur het ingevulde formulier (download via het icoon rechts) naar Ronald Houtman Sortimentsadvies en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden verder door te nemen.

Canada.png
government of Canada.png
bottom of page