top of page

Plant Information Form t.b.v. Amerikaans Patent (PIF)

Het tweede deel van een Amerikaanse patentaanvraag is het Plant Information Form, kortweg PIF.

In de PIF worden de gegevens van de veredelaar, aanvrager en eventuele eigenaar vermeld. Ook worden de plantgegevens, zoals mutatie- of kruisingsouders, eigenschappen, verschillen met mutatie- of kruisingsouders en verschillen met andere cultivars genoteerd. 

De PIF vormt samen met de plantbeschrijving en fotoset de aanvraag voor Amerikaans patent. 

Stuur het ingevulde formulier (download via het icoon rechts) naar Ronald Houtman Sortimentsadvies en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden verder door te nemen.

USA.jpg
USPTO.png
bottom of page