Wij schrijven al vele jaren voor verschillende vakbladen zoals Dendroflora, De Boomkwekerij en Tuin & Landschap.
Daarnaast verschijnen met regelmaat artikelen van ons in Groei & Bloei.

In 2004 verscheen het door ons geschreven boek “Variegated Trees & Shrubs”, uitgegeven door
Timber Press. In 2012 verscheen een tweede boek: “Ongekend – ruim 100 boomkwekerijproducten te mooi om onbekend te blijven”, bij BDU Uitgevers bestellen.  

Natuurlijk kunnen wij ook voor andere tijdschriften en tuinbladen artikelen schrijven.
Onderwerpen kunnen door redacties worden aangedragen, uiteraard willen wij hierin meedenken.