Dendrologie (afgeleid van het Griekse “dendron” = “boom”) is de studie van houtachtige planten. Het is een wetenschappelijk deelgebied van de botanie. De Griekse filosoof Theophrastus van Eresus wordt beschouwd als grondlegger van de dendrologie.

 
Met onze grote sortimentskennis kunnen wij voor u onbekende planten benamen.
Ook problemen op het gebied van plantennamen kun wij voor u uitzoeken en in de meeste gevallen oplossen.