Het sortiment verandert constant. Nieuwe rassen verschijnen, oude verdwijnen.
Voor boomkwekers zijn deze veranderingen soms lastig bij te houden.
 
Soms is het noodzakelijk om van sortiment te veranderen.
Dit kan onder andere te maken hebben met veranderde afzetmogelijkheden,
bedrijfsopvolging of –overname, of gewoon om nieuwe markten aan te boren.
 
In deze en andere gevallen kunnen wij uw sortiment tegen het licht houden en
waar nodig van advies voorzien over de door u gekweekte en eventueel te kweken planten.